Tjenester

Vi har ingen produkter for direktesalg, men om du ønsker det har jeg forbindelse med leverandører og muligheten til å videreformidle salg. Som for eksempel brostein, planter, busker og trær.

Her følger en oversikt over tjenestene vi kan utføre:

Hageplanlegging
Hageplanlegging
Belegningsstein
Belegningsstein
Skiferarbeid
Skiferarbeid
Opparbeidelse
Opparbeidelse
Trær, busker og blomster
Trær, busker og blomster
Hagerelatert snekker
Hagerelatert snekker
Hagebelysning
Hagebelysning
Vann
Vann