Tjenester

-Etablering av faste dekker i belegningsstein, granitt og skifer
-Støttemurer
-Beplantning
-Lekeplasser, montering av apparater og fallunderlag/gummiasfalt
-Hagerelatert tømrerarbeid, pergola, plattinger, hagestue, plantekasser m.m
-Vedlikehold av grøntareal, beskjæring/gjødsling m.m
-Hagebelysning

Vi har ingen produkter for direktesalg, men om du ønsker det har jeg forbindelse med leverandører og muligheten til å videreformidle salg. Som for eksempel brostein, planter, busker og trær.

Her følger en oversikt over tjenestene vi kan utføre:

Hageplanlegging
Hageplanlegging
Belegningsstein
Belegningsstein
Skiferarbeid
Skiferarbeid
Opparbeidelse
Opparbeidelse
Trær, busker og blomster
Trær, busker og blomster
Hagerelatert snekker
Hagerelatert snekker
Hagebelysning
Hagebelysning
Vann
Vann