Beplantning

Beplantning kan gjøres med tanke på det visuelle/estetiske, eller brukes som en avgrensning, som skjerming, til inndeling av arealer eller for å ta vare på eller øke biomangfoldet.